Όροι Συμμετοχής

 1. Το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Ν. Ιωνίας Βόλου που διοργανώνει ο Χορευτικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας Βόλου θα διεξαχθεί στο Βόλο από τις 12 – 14 Απριλίου  2024.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε Σύλλογος της Ελλάδας ή του εξωτερικού στον οποίο λειτουργεί Τμήμα Παραδοσιακών Χορών.
 3. Κάθε Σύλλογος ή Σωματείο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, θα πρέπει αρχικά να έχει λάβει γνώση από τους παρόντες όρους συμμετοχής και εν συνεχεία να αποστείλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής μέσω της σελίδας του Φεστιβάλ. Τα στοιχεία που θα αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής δεν θα αρχειοθετηθούν και θα καταστραφούν μετά το πέρας του Φεστιβάλ και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες επικοινωνίας και επιλογής των Συλλόγων ή Σωματείων.
 4. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανα σύλλογο εώς 60 άτομα (συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού)
 5. Μέγιστος χρόνος παράστασης κάθε συλλόγου 15 λεπτά.
 6. Θα υπάρχει παραδοσιακή ορχήστρα για τις παραστάσεις ή μουσική απο CD οποίος σύλλογος το επιθυμεί κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους του φεστιβάλ.
 7. Το κόστος συμμετοχής ορίζεται σε εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ, ανεξαρτήτου ηλικίας, και η τιμή περιλαμβάνει:

α) 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχεία στην πόλη του Βόλου. Η διαμονή θα γίνει σε  δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια αναλόγως διαθεσιμότητας ( Ο χοροδιδάσκαλος κάθε Συλλόγου εξαιρείται από το κόστος). 

Όποιος σύλλογος επιθυμεί μια διανυκτέρευση επιπλέον μπορεί να επικοινωνήσει με τους διοργανωτές.  

β) Γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα (φαγητό, ποτό) μετά τη λήξη του Φεστιβάλ το Σάββατο.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα κατατίθενται ως τις 30 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή του Φεστιβάλ θα επιλέξει τους Συλλόγους που τελικά θα συμμετάσχουν και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της επιλογής το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω e-mails και από την ιστοσελίδα μας.

Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει ως εξής:

 1. Η προκαταβολή για τη συμμετοχή (40 ευρώ) πρέπει να κατατεθεί ως τις 8η Ιανουαρίου 2023.
 2. Θα ακολουθήσει β’ δόση ( 40 ευρώ) ως την 8η Φεβρουαρίου.
 3. και εξόφληση ( 55 ευρώ) με την άφιξη των συμμετεχόντων στο Βόλο.

Σε περίπτωση ακύρωσης το ποσό της προκαταβολής θα επιστραφεί στους Συλλόγους, εφόσον η ακύρωση γίνει μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023. Μετά την ημερομηνία αυτή προκαταβολές ΔΕΝ επιστρέφονται.

  1. Η εμφάνιση κάθε Συλλόγου θα είναι το ανώτερο 15′ . Στο χρόνο αυτό μπορεί κατά βούληση να παρουσιάσει χορούς , επεξηγηματικά σχόλια ή δρώμενα της περιοχής που εκπροσωπεί.
 1. Ο Χορευτικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας ως διοργανωτής του Φεστιβάλ θα μεριμνήσει για την ύπαρξη υπεύθυνου προσώπου προς διευκόλυνση κάθε Συλλόγου που θα συμμετάσχει με τη χορευτική του ομάδα για ενδεχόμενες ανάγκες της κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
 2. Ο Χορευτικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας ως διοργανωτής του Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει φωτογραφικό υλικό ή μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα από το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών όπου κρίνει απαραίτητο.
 3. Ο Χορευτικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας ως διοργανωτής του Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει ή να ακυρώσει τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ για λόγους ανωτέρας βίας ( καιρικά φαινόμενα, απεργίες κ.λ.π.) μέχρι και δεκαπέντε (15) μέρες πριν τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ, οπότε και υποχρεούται να επιστρέψει προκαταβολές.
 4. Κάθε Σύλλογος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωματική και ταξιδιωτική ασφάλεια των μελών του. Ο Χορευτικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας ουδεμία ευθύνη φέρει για ατυχήματα ή τυχόν σωματικές βλάβες που θα προκύψουν σε ενήλικα ή ανήλικα άτομα κατά τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ.
 5. Κάθε αίτηση που θα υποβάλλεται προς τον Χορευτικό Σύλλογο Ν. Ιωνίας θα συνεπάγεται και την άνευ όρων αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών .